Kuršių marių burvalčių vėtrungių gamyba

Kuršių marių vėtrungės yra unikalios puošybos vietos žvejų kūrybos reiškinys, turintis ne tik vėjo kryptį nurodančią, tačiau ir estetinę, bei, savaime suprantama - identifikacinę paskirtį.

Kuršių marių burvalčių vėtrungių gamyba

Ilgainiui žvejai ėmė puošti šias spalvines lenteles įmantriais drožiniais. Remiantis sukaupta etnografine ir istorine medžiaga, vėtrungė būdavo suskirstyta į kelias jos dalis. Centrinėje – kaimo, iš kurio kilęs žvejys, ženklas. Priekinėje dalyje vaizduojami stichijų simboliai, strėlės, plunksnos ir kt. Priekinės dalies viršuje dažnai vaizduojamas namas. Aukščiausioje vėtrungės dalyje buvo įprasta vaizduoti religinius simbolius, gyvūnus, augalus, pilis, laivus... Pavėjinė, galinė vėtrungės dalis - ypatinga: ji buvo skirta laivo savininko ir jo šeimos asmeninei informacijai. Svarbios ir vėliavos spalvos.

Laukite pilnos vertybės pristatymo!