Biržų krašto sutartinės ir jų atlikimas

Biržų krašto sutartinių arealas apima Biržų, Vabalninko, Papilio, Pandėlio ir Nemunėlio Radviliškio apylinkes. Svarbiausias jų bruožas yra sąskambio aštrumas, kuris pasigirsta tik tuomet, kai suskamba du(ja) šalimais esantys garsai.

Biržų krašto sutartinės ir jų atlikimas

Didelis pasididžiavimas biržiečiams yra ir penkiastygės (arba penkiastriūnės) kanklės, kuriomis skambinama viena ranka išgaunant vieną ar du garsus, o kita ranka stygas uždengiant ir tildant, kad neskambėtų.Laukite pilnos vertybės pristatymo!