Bandonija

Manoma, kad vokiečių sukonstruota koncertina ir jos atmaina bandonija į Lietuvą per Rytų Prūsijai priklausiusią Mažąją Lietuvą atkeliavo XIX a. viduryje ir pirmiausia paplito Tauragės ir aplinkiniuose kraštuose - pasienyje.

Apie instrumentą

Skirtingai nuo daugelio akordeonų, bandonija yra diatonis instrumentas: tas pats mygtukas gali sukurti du visiškai skirtingus garsus. Vieną – kai dumplės traukiamos, ir kitą – kai jos suspaudžiamos. Ši diatonija įdomi ne vien muzikos teoretikams. Visų pirma ji yra svarbi patiems muzikantams. Tam, kad bandonija galėtum groti gamą, reikia atlikti keturis skirtingus veiksmus: dešinėje traukti, dešinėje spausti, kairėje traukti ir kairėje spausti. Tačiau bandonija, palyginus su akordeonu, turi esminį privalumą. Jeigu daugelis akordeono kairiosios pusės garsų susieti akordais, tai bandonininkas, kairiąja ranka galėdamas groti atskirus garsus, muzikuodamas turi daug daugiau laisvės.

Laukite pilnos vertybės pristatymo!